+421 435 384 553 info@grifplus.sk

O nás

O nás

Sme stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2006 so zameraním na stavebné práce v komplexnom rozsahu. Hlavným predmetom našej stavebnej činnosti je obnova bytových domov, výstavba a rekonštrukcia rodinných a občianskych stavieb.

História spoločnosti

Stavebná spoločnosť Grif plus s.r.o. vznikla v roku 2006 právnym nástupcom fyzickej osoby Marián Revaj - Izolprofy, ktorá bola jednou z prvých súkromných stavebných firiem v lokalite Oravy so zameraním na zatepľovanie. Postupom času sme začali realizovať rekonštrukcie a novostavby rôznych objektov, či už polyfunkčných,obytných alebo rekreačných budov. Spoločnosť Grif plus s.r.o. si vzhľadom na odovzdané diela získala mnohé uznania z úst rozhodujúcich investorov. Vedenie spoločnosti tvoria ľudia, ktorí majú dostatočné praktické skúsenosti, ktoré získali buď v našej alebo  iných stavebných firmách. Spoločnosť disponuje kvalifikovanými pracovnými silami, ktorých odborný štandard sa udržiava pravidelnými školeniami v oblasti používania nových technológii a materiálov za účelom zefektívnenia našej práce.