+421 435 384 553 info@grifplus.sk

Certifikáty

Certifikáty

 CERTIFIKÁTY KVALITY

 

ISO 9001:2015ISO 1006ISO 14001:2015ISO OHSAS 18001 

Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015  

Certifikát riadenia kvality projektov podľa normy STN ISO 10006:2004

Certifikát systému enviromentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007

 

 

 

 LICENCIE A OSVEDČENIA

 

Licencia na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov BAUMIT.

Osvedčenie o absolvovaní BAUMIT semináru na tému Kontaktné zatepľovacie systémy.

 

 

POISTNÝ CERTIFIKÁT

 

 

Poistný certifikát pre poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 700 000 € na jednu škodovú udalosť