+421 435 384 553 info@grifplus.sk

Rekonštrukcia objektov

Rekonštrukcia objektov

Zameriavame sa na kompletné riešenie rekonštrukcií a modernizácii budov od prvéhoho počiatku až do kompletnéhoho vybavenia stavby.

Tak ako v mnohých iných oblastiach aj v stavebníctve vývoj napreduje. Na trh sa dostávajú nielen rôzne stavebné materiály, ale aj technologické postupy. My tieto zmeny neustále sledujeme. Potom tieto zmeny uplatňujeme vo svojich prácach.

 

  • rekonštrukcie budov s možnosťou dodania kompletného materiálu
  • murárske práce - realizujeme práce menšieho i väčšieho rozsahu
  • obkladačské, maliarske práce 
  • kúrenie
  • elektroinštalácia
  • voda, kanalizácia

Naša firma Grif plus s.r.o. vykonáva komplexné rekonštrukcie budov a exteriérov. Vlastníme spektrum technického zariadenia. Zamestnávame odborníkov z jednotlivých stavebných profesií, ktorí pravidelne prechádzajú rozličnými školeniami a ovládajú rôzne systémy jednotlivých technologických postupov. Všetky stavebné úpravy vykonávame odborne na základe našich bohatých skúseností. Naši zákazníci sa nemusia zaťažovať zháňaním stavebného materiálu pre rekonštrukciu, alebo stavbu. O všetko sa postaráme my. Pred realizáciou prác vykonávame konzultáciu, obhliadku objektu na mieste realizácie a vypracovanie cenovej kalkulácie.