O nás

Spoločnosť Grif plus s.r.o. je stavebná firma zaoberajúca sa celkovou revitalizáciou bytových domov.
Komplexná  a správne realizovaná revitalizácia bytového domu dokáže výrazne zhodnotiť a
predĺžiť jeho životnosť, zníži náklady na vykurovanie až do 50% a zvýši komfort bývania vrátane vylepšenia vonkajšieho vnímania domu v jeho okolí. Uvedomujeme si , že je to náročný proces, ktorý si vyžaduje množstvo technických a odborných vedomostí a skúseností. Preto svojím klientom poskytujeme kompletné služby od úplného začiatku. Základom úspešnej spolupráce je vzájomná komunikácia, čo nám umožní získať predstavu o požiadavkách obyvateľov domu, o technickom stave daného domu a o reálnych možnostiach samotnej realizácie a prefinancovania.  Po zhodnotení týchto údajov navrhneme prvé kroky,  ktoré vedú k želanému výsledku.